COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „SFȂNTUL VASILE CEL MARE”

Complexul de Servicii Sociale Sfȃntul Vasile cel Mare al Episcopiei  Caransebeşului are în componenţa sa trei servicii sociale cu caracter educaţional, religios şi medical: Centrul de Zi pentru Copii „Sfântul Ierarh Nicolae”, care îşi desfăşoară activităţile după modelul unui after school, în componenţa căruia se regăsesc 80 de beneficiari, Centrul de Zi pentru Copii „Sfântul Stelian” cu 40 de beneficiari şi Centrul de Educaţie şi Îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare”, care îşi desfăşoară activităţile după modelul unei creşe cu 25 de beneficiari. În toate cele trei centre asigurăm asistenţa socială, religioasă şi medicală pentru a-i ajuta pe beneficiarii noştri să se acomodeze şi să se integreze în societatea actuală.

Beneficiarii Complexului sunt copii cu vârste cuprinse între 0 şi 10 ani. Serviciile oferite de Complex se adresează familiilor cu copii aflate în situaţie de risc social, dezorganizate, monoparentale, asistate social sau care beneficiază de o măsură de protecție specială, care din cauza condiţiilor socio-economice precare, a lipsei de educaţie, a stării de sănătate, nu le pot oferi acestora condiţiile minime de subzistenţă, copiii fiind expuşi abandonului şcolar şi familial. Personalul angajat în cadrul Complexului este format din 31 de ostenitori, care asigură servicii de calitate în ceea ce priveşte supravegherea, îngrijirea şi educarea copiilor. Sustenabilitatea financiară este asigurată de către Episcopia Caransebeşului în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Centrul de zi pentru copii “ Sfântul Stelian“ a luat fiinţă în urma proiectului european cu titulatura “O şansă pentru comunităţile marginalizate din Caransebeş“, proiect în care sunt implicaţi mai mulţi parteneri : Episcopia Caransebeşului, Primăria Municipiului Caransebeş, Spitalul Municipal de Urgenţă din Caransebeş, Colegiul Naţional “ Traian Doda” şi Organizaţia pentru strategii de dezvoltare din Caransebeş. Acest centru de zi oferă sprijin unui număr de 40 de beneficiari cu vârste între 6 şi 10 ani, selectaţi din cele patru zone stabilite de proiect. Etajul întâi al Complexului unde işi defăşoară activitatea aceşti copii a fost renovat complet. S-au modernizat sălile de clasă care au fost dotate cu mobilier nou şi cu toate cele necesare pentru ca beneficiarii să-şi desfăşoare activităţile in condiţii optime şi normale. Programul centrului se desfăşoară între orele 1200 şi 1600, după o structură bine stabilită. La ora 1200 copiii sunt transportaţi de la şcoli spre centru, unde servesc o masă caldă prin intermediul serviciului de catering, apoi desfăşoară diferite activităţi după programa şcolară si jocuri recreative. La ora 1600 copiii părăsesc centrul, asigurându-li-se servicii de transport spre staţiile unde sunt aşteptaţi de părinţii lor.

Am considerat că este foarte importantă implicarea noastră în acest proiect, gândindu-ne în special la lucrarea filantropică promovată de Biserica Ortodoxă. Beneficiarii noştri au nevoie de sprijin, de relaţionare, de dragoste părintească, de o viaţă mai bună, pentru a se putea integra în societatea actuală şi pentru a face faţă noilor provocări. Iubirea faţă de aproapele este o poruncă dată nouă de către Mântuitorul Nostru Iisus Hristos şi avem datoria morală să o împlinim atât cât trebuie şi cât este necesar pentru binele şi pentru zidirea spirituală a beneficiarilor noştri: “Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”(Ioan 13,34).