Cursuri de formare profesională în proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”

O nouă etapă a proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” a demarat de câteva zile. Astfel, adulții selectați în grupul țintă sunt instruiți prin cursuri de formare profesională de 48 de ore pe săptămână, pentru a dobândi competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.

Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caransebeș, în parteneriat cu Asociația „Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Episcopia Caransebeșului, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, are o valoare totală de 24.120.320,06 lei, iar perioada de desfășurare este de 36 de luni, respectiv 14.08.2017-13.08.2020.

Proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.