Anunturi

Ca urmare a unei solicitari de clarificari , informam ofertantii 
interesati de participarea la procedura de „Servicii de catering ” 
aferenta implementarii proiectului ” O sansa pentru comunitatile 
marginalizate din municipiul Caransebes ” ca garantia de participare 
se poate depune si in contul de garantii al UAT Caransebes , deschis la 
Trezoreria Caransebes sub numarul  RO31TREZ1825006XXX000050 .