Festivalul „Diversitate multiculturala. Viata. Culoare. Sunete. Ritm.”

Municipiul Caransebes, în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului, Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, organizeaza un festival sub titulatura: “Diversitate multiculturală. Viață. Culoare. Sunete. Ritm”. Acesta se va desfasura în data de 10.10.2018, începând cu ora 12.00, în Parcul Teiuș, în cadrul proiectului “O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, având ca scop promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, prin implicarea tinerilor într-un maraton de activități social – educaționale. 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea numărului persoanelor de etnie romă și a celor de alte etnii aflate în risc de sărăcie din zonele marginalizate identificate, printr-o abordare integrată, adaptată nevoilor cu care locuitorii acestor zone se confruntă zi de zi.
Valoarea totală a proiectului implementat de este de 24.120.320,06 lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni, respectiv 14.08.2017-13.08.2020.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.
Manager proiect Gabriela Banaduc, tel. 0758068546.

Vă asteptăm!